Hvorfor ikke softwarepatenter ?

GisPro vender sig mod udstedelse af alle rene softwarepatenter.

EU påtænker at tillade udstedelse af rene softwarepatenter, i stil med USA hvor det allerede eksisterer.

Nedenfor er en kort "spørgsmål / svar"-liste der uddyber hvorfor GisPro vender sig mod udstedelse af software  Siden er lavet for at forebygge evt. misforståelser.


Hvad er et "rent softwarepatent" ?

Betyder det at GisPro ikke vil anerkende kundernes ophavsret til udviklet software ?

Betyder det at GisPro anvender software der kan medføre erstatningskrav fra andre personer eller firmaer ?

Er GisPro mod alle patenter ?

Hvad er rene softwarepatenter, og hvorfor er de et onde der ikke bør tillades ?

Kan jeg selv støtte kampen mod softwarepatenter i EU ?

Hvis du har uddybende spørgsmål, f.eks. i forhold til et konkret projekt, så send en email til GisPro for en nærmere uddybning.