Kunden har alle rettigheder til applikationer der er udviklet af GisPro specifikt for kunden. GisPro har ingen ret til at videresælge hele eller dele af kundespecifikke applikationer til tredjepart.

Ifm. kundespecifikke applikationer, udleverer GisPro al kildekoden løbende, eller senest ved opgavens færdiggørelse. I fald applikationen indeholder generiske rutiner, som GisPro i forvejen har udgivet til download, beholder GisPro rettighederne til denne. Sådanne undtagelser skal dog tydeligt angives ved levering af løsning, og dens kildekode vil normalt blive medleveret.

GisPro blander sig ikke i kundens dispositioner. Se dog denne side om patenter, der er en helt særskilt problemstilling.

GisPro vil dog forholde sig ret til at modarbejde ethvert forsøg på at patentere software eller idéer udviklet af GisPro selv, medmindre dette formål var gjort GisPro bekendt før arbejdets påbegyndelse.


© 2001-2019 GisPro.dk. All rights reserved