GisPro tilbyder kommercielle tjenesteydelser på almindelige vilkår.

Prisen for konsulentydelser vil variere efter opgavens størrelse således at timeprisen vil falde ved større opgaver. GisPro vil om ønsket gerne udsteder en garanti a la Sonofons "variant", dvs. altid den billigste pris uanset beregningsmetode, hvor garantien vil gælde alle samlede projekter for samme kunde. Dette forudsætter dog en forudgående skriftlig aftale.

Nødvendig rejsetid ifm. opgaverne afregnes til 25%. Bemærk at rejsetiden ikke indregnes i beregningen af den samlede opgavetid.

Alle angivne priser er i dkk ekskl. moms. Priser kan ændres uden varsel, og øjeblikkeligt publiserede timesatser gælder altid. Timesatser vil dog blive fastlåst ved kontraktunderskrivelse.

I særligt specielle tilfælde kan GisPro fravige ovenstående skema, hvilket dog vil være undtagelsen. Ligeledes forbeholder GisPro sig ret til at udskrive a conto fakturaer på projekter på over én måneds varighed.

GisPro er naturligvis altid villig til at give et fast bindende tilbud på opgaverne, forudsat at der forefindes en anerkendt og godkendt kravspecifikation på opgaven. GisPro er også behjælpelig med at udforme nødvendige kravspecifikationer mod timebetaling.


© 2001-2023 GisPro.dk. All rights reserved