GisPro aftester løbende relevante, lovende softwarepakker til GIS-formål. GisPro publicerer løbende resultatet af disse aftestninger, så interesserede kan få en uafhængig vurdering af produkterne.

Aftestningen vil kun undtagelsesvis ske i kommercielt øjemed. Den primære bevæggrund er at kaste lys over forkanten af udviklingen på GIS-fronten. Enkelte af disse nye produkter vil formentlig danne skole, og måske blive morgendagens system. Derfor føler GisPro det som en opgave at interessere sig for disse produkter.

I øjeblikket er der følgende produktdemoer at kigge på:


© 2001-2023 GisPro.dk. All rights reserved