GisPro er begyndt at interesse sig for ESRIs GIS-produkter, efter at ESRI i 2004 har frigivet version 9 af ArcGIS.

De to mest interssante nye features i version 9 er dels ModulBuilder og dels Data Interoperability Extension.

Ved en direkte sammenligning med den nyeste MapInfo Professional (pt. 8.0), vinder ArcGIS på alle tekniske punkter. Hertil kommer, at ArcGIS Data Interoperability Extension tilføjer fuldt integreret læse- og skrive-adgang til alle de formater som FME fra Safe Software har implementeret, mens MapInfo Professional stadig kun understøtter sit eget GIS-format, samt indlejret import af Shape.

ModelBuilder er et enkelt og intuitivt grafisk brugerinterface til dataflow-automatisering.

Med ModelBuilder opbygges et workflow fra de oprindelige inddata til de endelige uddata, med angivelse af de processer der skal foretages for at nå dertil. Til hver trin i processen anvendes et tool (værktøjsproces), hvor uddata fra ét tool kan anvendes som input til det næste. Enhver sådan "model" kan gemmes og udveksles frit. Og en gemt "model" kan tilmed anvendes som "tool" i en anden model. Dertil kommer at et tool kan antage mange former, både som kompileret applikation og som brugerscript. En model kan tillige udføres både interaktivt og i en batchkørsel, hvor de nødvendige tools-parametre opsamles automatisk og angives før kørslen.

ArcGIS Data Interoperability Extension (AGDI) er udviklet i et direkte samarbejde mellem ESRI og Safe Software.

I praksis betyder anvendelse af AGDI at FME-programmets funktionalitet indlejres direkte i ArcGIS som en integreret facilitet. Dvs. at ArcGIS med AGDI ikke blot læser MapInfo TAB direkte (ikke import), men også kan skrive direkte til TAB-formatet. Den samlede liste af over 70 formater som AGDI undersøtter findes her (PDF).

Med AGDI åbnes alle døre for anvendelse af ArcGIS, ikke blot til "sædvanlige" ESRI-features som f.eks. vandløbsmodellering, men også til andre formål af mere administrativ art, uanset at organisationen anvender andre desktop GIS-produkter som f.eks. MapInfo Professional. Man kan opnå en sømløs integration, hvor ArcGIS er en aktiv medspiller med øvrige CAD- og GIS-produkter.

GisPro forhandler hverken ESRI- eller MapInfo-produkter. Kontakt GisPro for en uvildig vurdering af dit GIS-behov, eller for en reel sammenligning af funktionaliteterne i de to produkter.


© 2001-2023 GisPro.dk. All rights reserved